పుస్తక-సమీక్ష

  • Home
  • షీరోస్‌ @256

పుస్తక-సమీక్ష

షీరోస్‌ @256

Jan 28,2024 | 07:43

షీరోస్‌… ఈ పేరే గూస్‌బమ్స్‌ వచ్చేలా ఉంది. అది పలుకుతుంటే ఒక పులకరింత.. పురుషాధిక్య సమాజంలో హీరో అనడమేగానీ.. షీరో అనడం వాడుకలో లేదు. సినిమాల్లో అయితే…

పిల్లల్లో ఆలోచనాసరళి పెంచేలా..

Jan 28,2024 | 07:23

గతంలో పిల్లలు రాత్రయితే.. అమ్మమ్మలు, నానమ్మల పక్కలోకి చేరేవారు. గారాలు పోతూ కథలు చెప్పమని అడిగేవారు. కానీ కాలం మారింది. టెక్నాలజీ పెరిగింది. దాంతో పిల్లలందరూ సాయంత్రం…

హృదయాన్ని తట్టి లేపే ‘నల్ల సూరీడు’

Jan 21,2024 | 08:16

మనిషి తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లని గమనించడం మానేసి చాలా రోజులైంది. యాంత్రికతతో పోటీపడుతూ జీవిస్తున్నాడు. అటువంటి మనిషిని తట్టిలేపే ప్రయత్నం చేశారు ‘నల్లసూరీడు’ సంకలన రచయిత…

‘కాలంతో పాటు… పఠితులు కూడా..

Dec 24,2023 | 11:01

సమాజాన్ని, తన చుట్టూ వున్న పరిసరాలను పరిశీలించ కుండా, తన పరిశీలనకొచ్చిన అంశాలను స్పృశించకుండా ఏ కవీ మనలేడు. సమాజం నుంచి ఉద్భవించిన కవిత్వానికే జీవం వుంటుంది.…

మానవత్వం పరిమళించే కథాసుమాలు..

Dec 17,2023 | 14:57

ప్రతి మనిషిలోనూ మంచి, చెడు రెండూ ఉంటాయి. అయితే చెడు మీద మంచి ఎప్పుడూ గెలవాలి. అది ప్రతి విషయంలోనూ జరిగితే సమాజం బాగుంటుంది. ఇదే విషయాన్ని…

డావో.. సహజ జీవన మార్గం..

Dec 10,2023 | 12:24

డాక్టర్‌ కాళ్ళకూరి శైలజ కలం నుండి వెలువడిన ఓ అద్భుతమైన, ఆధునిక మానవుడికి అత్యావశ్యకమైన ప్రాకృతిక జీవన స్పృహను జాగృతం చేసే ఒక గొప్ప పుస్తకం ఇది.…