ఉపాయంతో తప్పిన అపాయం

Jun 12,2024 04:42 #jeevana

ఓ అడవిలో కుందేలు తన నాలుగు పిల్లలతో ఓ ఇల్లు నిర్మించుకుని నివసించేది. ఓ రోజు ఆ అడవికి బాగా దూరంగా మేతకు వెళ్లింది తల్లి కుందేలు. దాని పిల్లలకు బాగా ఆకలి వేసింది. తల్లి కోసం ఇంటి తలుపులు తెరచి ఎదురు చూడసాగాయి. సాయంత్రమైంది. అయినా, తల్లి ఇంటికి చేరలేదు. పిల్లల మనసులో అలజడి మొదలైంది. చీకట్లో వాటికి నిద్ర పట్టక తల్లి కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూడసాగాయి. దూరంలో నక్కల అరుపులు వినిపించాయి. నక్కలు తమను తినివేస్తాయని భయపడ్డాయి. తలుపులు వేసుకున్నాయి. నక్క రానే వచ్చింది.
ఓ కుందేలు పిల్ల బయట ఏమి జరుగుతోందో తలుపుల కన్నం లోంచి గమనించ సాగింది. నక్క నెమ్మదిగా తల్లి కుందేలు గొంతుతో ‘పిల్లలూ, తలుపు తీయండి’ అని అరవసాగింది. ఓ కుందేలు పిల్ల నమ్మి నిజంగా తన తల్లి వచ్చిందనే భావనతో తలుపు తెరిచింది. ఎన్నో రోజులుగా ఆహారం లేని ఆ నక్క ఒక్కసారిగా వాటిపైకి దూకింది. అవి భయంతో వణికిపోయి నలుదిక్కులా పరుగు పెట్టాయి. వాటి వెనుకే పరిగెత్తింది నక్క. కొయ్యలతో చేసిన ఆ చెక్క ఇంటి అరుగుపైకి ఎక్కి కూర్చుంది వాటిలో పెద్ద కుందేలు పిల్ల. కిందే వున్న చిన్న కుందేలు పీక పట్టుకోబోయింది నక్క. అటకపై వున్న కుందేలుకు వెంటనే మెరుపులాంటి ఆలోచన తట్టింది.
‘ఓ నక్క బావా.. నీ చెరువంత పొట్టకి ఈ చీమంత ఆహారం ఏం సరిపోతుంది? రా… ఆ పక్కనే ఓ నీటి గుంట వుంది. అక్కడికి ఓ పెద్ద గొర్రెల గుంపు వస్తుంది. నువ్వు కడుపు నిండా తినొచ్చు’ అంది పెద్ద కుందేలు.
నక్కకి నోరూరింది. ‘సరే వెళ్దాం పద.. అని తొందరపెట్టింది. అప్పటికే తెల్లారుతోంది. కుందేలు వెనుకే నడిచింది నక్క. నీటి గుంట వద్దకు వెళ్లిన నక్కకు ఎదురుగా వస్తున్న ఒంటరి గొర్రె కనిపించింది. కుందేలు ‘అయ్యో ఈ ఒక్క గొర్రెకే అంత ఆశపడటం దేనికి? అటు చూడు.. ఆ పక్క వంద గొర్రెలు ఉన్నాయి. ఇష్టమొచ్చినన్ని తిందువు గాని రా. ఈ నీటి గుంటను దాటుకుని వెళదాం’ అంది కుందేలు.
నక్క ఉత్సాహంతో ఉరకలు వేస్తూ నీటి గుంటలోకి దిగింది. కొద్ది సేపటికే అందులో వున్న మొసలి నోటికి చిక్కి గావుకేక పెట్టింది నక్క. అది అరుస్తుంటే తమ ప్రాణాలు దక్కినందుకు ఎగిరి గంతేశాయి కుందేలు పిల్లలు. కొద్దిసేపటి తరువాత వచ్చిన తల్లి కుందేలు జరిగిన సంగతి తెలుసుకొని, తన పిల్ల తెలివితో మిగతా తన సోదరులను కాపాడినందుకు ‘శభాష్‌’ అని మెచ్చుకుంది. వాటి సంబరం చూసి అక్కడే వున్న అక్కడే వున్న మనుషులు వాటి వద్దకు వచ్చారు. ఇన్నాళ్లూ తమ గొర్రె పిల్లలకు హాని కలిగిస్తున్న నక్క బెడదను కుందేలు ఉపాయంతో తప్పించినందుకు మెచ్చుకున్నారు.
– బోగా పురుషోత్తం, తుంబూరు.

➡️