Kavithalu

Aug 07, 2022 | 13:16

పరహితం కాంక్షించే ప్రకృతిలా నీ మంచి కోరుతూ, నీలోని అరిషడ్వర్గాలను కాల్చి చీకటితెరలను తొలగించి ఆశల ఉషస్సుల పల్లకీని మోసుకొచ్చేదే స్నేహం.

Aug 07, 2022 | 13:15

కంటి కింద బాధ నలుగుతూ ఉంటుంది పాతవేవో కూడా పదునుగా తగులుతూ ఉంటాయి గడ్డకట్టే చలికి దేహం గజగజా వణుకుతుంది నీకు కూడా అంతేనేమో మరి

Aug 07, 2022 | 13:13

జీవితం మొత్తం నదీప్రవాహంలా సాగుతోంది రేపే సాగరంలో కలుస్తుందో అర్థంకాకుండా ఉంది వెనక్కు తిరిగి చూస్తే అన్నీ చీకటి అరణ్యాలు అవగతం కాని ఎత్తుపల్లాలే కనిపిస్తున్నాయి

Aug 07, 2022 | 13:08

ఓ నది ఒడ్డున కలలు పేర్చుకున్న చోట ఇంత జీవన ప్రయాణానికి మోసుకొచ్చే దుఃఖానికి, ఆనందానికీ నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఈ వర్షమే. కొండల్ని పెకలిస్తూ.. గాలుల్ని ప్రవహిస్తూ..

Aug 07, 2022 | 12:21

సమాజంలో నా ఉనికికి సమాధానం లేదు ఆసరా ఇచ్చిన అక్షరం తప్ప లోకాన్ని పరిచయం చేసుకునేందుకు లోతైన భావాన్ని హృదయంలో నుంచి తోడుతున్న... గత తాలూకు జ్ఞాపకాలు ఎన్నో

Jul 31, 2022 | 18:27

ఊహలన్నీ కొండెక్కి కూర్చొని గాలితో గుసగుసలాడుతున్నాయి. మనసులో నిండిన దుఃఖమంతా.. మోసం చేసిన మనుషులను.. మదిలో నింపుకొని తూకం వేస్తున్నాయి.

Jul 31, 2022 | 18:25

నిన్నటి వార్తలన్నీ వెతికితే నిజం కానరాలేదని నిప్పు భగభగ మండుతున్నది. ఎండుకొమ్మ మీద వాలిన పక్షులన్నీ చిగురు కోసం ఎదురుచూస్తుంటే ఆకాశంలో

Jul 31, 2022 | 18:20

భీకర వర్షాల విలయానికి తెలుగునేల కన్నీటి కడలైంది బీభత్స వరదల తాకిడికి జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది ఇపుడు సర్వస్వం వర్షార్పణమై రోదనలు మిన్నంటినరు

Jul 31, 2022 | 18:17

అమ్మాయీ!! కొంచెం పైలం బిడ్డా! కాళ్ళు కనబడనీయకుండా నడువు పాదాలు చూసి సొల్లు కార్సుకుంటారమ్మా పక్క మీద పడుకున్నా కాళ్ళు ముడుచుకో కాళ్ళు వూపినా కనబడినా

Jul 31, 2022 | 18:14

ఉసూరుమనిపిస్తున్నది జీవితం ..... కాలు కదపనియ్యని అదుపులేని వర్షం ! ఇంటిని అంటిపెట్టుకుని, జైలు జీవితంలా బయటిగాలి అంటని వృథా బ్రతుకు...!

Jul 31, 2022 | 13:51

ఏంటోయ్ నువ్వు ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటావ్‌ అర్థం కాకుండా ఏదో గీస్తూ.. తెల్లటి పేజీలను నల్లగా చేస్తూ ఉంటావ్‌ అనే ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు వాళ్ళు.

Jul 24, 2022 | 10:43

నాన్న చిందిన చెమట చుక్క ఉత్పత్తిలో సుత్తి అయ్యి లెగిస్తే అమ్మ నుదుటి బిందువు కొడవలై ఆకలి తీర్చింది సుత్తీ కొడవలి విద్రోహంపై పాలకులపై తిరగబడిందే