నీటి వృథా – కన్నీటి వ్యథ

Mar 31,2024 09:31 #Poetry, #Sneha

నీరు ప్రాణికోటికి జీవనాధారం
ప్రకృతి వనరుల్లో ఒక అద్భుత వరం
నీరు లేకుంటే మానవ మనుగడే ప్రశ్నార్థకం
కానీ, మేము చేస్తున్న తప్పులే
నిన్ను చేస్తున్నాయి.. మాకు దూరం -దూరం
ఇక మేము చేపట్టాలి నీటి పొదుపుకు శ్రీకారం
లేకుంటే భవిష్యత్‌ తరాలకు
మిగులు అంథకారం
నీటి పొదుపే భవితకు మార్గం
ఆదమరిస్తే కలుగును శోకం
కనుచూపు మేరలో పొంచి వుంది ప్రమాదం
అవసరం మేర వాడుకుంటేనే ప్రమోదం
పాటించాలి ఇక నీటి పొదుపు సూత్రం
ఇక నీటి నిల్వలకు కట్టాలి శ్రీకారం
అడపాదడపా కట్టాలి ప్రాజెక్టు చెక్‌ డ్యాం
వృధా నీటికి వేయాలి కళ్లెం!
అనవసరంగా వాడుకుంటుంటే
అవసరాలకు అక్కరకు రావన్నది నిజం..
ఇది గ్రహించాలి మనమందరం!
భవిష్యత్‌ తరాలకు కల్గించొద్దు శోకం!!

– ఎన్‌.రాజేష్‌, 9849335757

➡️