అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయం : సిఐటియు

  • Home
  • అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయం

అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయం : సిఐటియు

అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయం

Feb 11,2024 | 21:13

ప్రజాశక్తి – రాయచోటి టౌన్‌ అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయమని కార్మిక వర్గ పోరాటాల చరిత్ర పేజీలలో దీనికి ఒక ముఖ్యమైన స్థానం ఏర్పడిందని అంగన్వాడీ యూనియన్‌ రాష్ట్ర…

అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయం : సిఐటియు

Feb 10,2024 | 22:44

అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయం : సిఐటియుప్రజాశక్తి -తిరుపతి టౌన్‌అంగన్వాడీల పోరాటం చిరస్మరణీయమని, కార్మిక వర్గ పోరాటాల చరిత్ర పేజీలలో దీనికి ఒక ముఖ్యమైన స్థానం ఏర్పడిందని సిఐటియు…