అంగన్వాడీల సమ్మె భిక్షాటన వంటావార్పు సిఐటియు

  • Home
  • జోలె పట్టిన అంగన్వాడీ అమ్మ

అంగన్వాడీల సమ్మె భిక్షాటన వంటావార్పు సిఐటియు

జోలె పట్టిన అంగన్వాడీ అమ్మ

Dec 20,2023 | 23:45

ప్రజాశక్తి-పిడుగురాళ్ల : న్యాయమైన తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ అంగన్వాడీలు చేపట్టిన సమ్మె బుధవారానికి 9వ రోజుకు చేరింది. ఇన్ని రోజులుగా తాము పోరాడుతున్నా ప్రభుత్వం స్పందిం…