అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది

  • Home
  • సమస్యలపై అంగన్‌వాడీల పోరుబాట

అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది

సమస్యలపై అంగన్‌వాడీల పోరుబాట

Nov 23,2023 | 21:34

ప్రజాశక్తి- రాజమ హేంద్రవరం ప్రతినిధిజిల్లాలో అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది పోరు బాటకు సిద్ధమవుతున్నారు. తమ సమస్యల పరిష్కారానికి, హక్కుల సాధనకు గతంలో సమరశీల పోరటాలు నిర్వహించిన విషయం విదితమే.…