అండగా నిలిచేవారికే మా మద్దతు- విభిన్న ప్రతిభావంతులు

  • Home
  • అండగా నిలిచేవారికే మా మద్దతు- విభిన్న ప్రతిభావంతులు

అండగా నిలిచేవారికే మా మద్దతు- విభిన్న ప్రతిభావంతులు

అండగా నిలిచేవారికే మా మద్దతు- విభిన్న ప్రతిభావంతులు

Mar 31,2024 | 21:47

ప్రజాశక్తి-రాజంపేట అర్బన్‌ డిమాండ్లు నెరవేర్చి, అండగా నిలిచిన వారికే రాజకీయంగా తమ మద్దతు ఉంటుందని విభిన్న ప్రతిభావంతుల సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గుణశేఖర్‌ తెలియజేశారు. రాజంపేట…