అందరి చూపు ఆ గ్రామం వైపు

  • Home
  • అందరి చూపు ఆ గ్రామం వైపు

అందరి చూపు ఆ గ్రామం వైపు

అందరి చూపు ఆ గ్రామం వైపు

Feb 11,2024 | 22:23

‘నాడు-నేడు’ కింద రూపుదిద్దుకుంటున్న పాఠశాల ప్రజాశక్తి- ఆమదాలవలస పట్టణానికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న కనుగులవలస గ్రామం అన్ని రంగాల్లో ముందుండి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆ గ్రామ…