అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి : అఖిలపక్షం

  • Home
  • అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి : అఖిలపక్షం

అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి : అఖిలపక్షం

అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి : అఖిలపక్షం

Dec 2,2023 | 21:03

ప్రజాశక్తి – కడప యాకూబ్‌ సాహెబ్‌ మసీద్‌ శ్మశానానికి సంబంధించిన అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు-ప్రజా సంఘాలతో ఏర్పడిన ‘అఖిలపక్ష కమిటీ’ ఆధ్వర్యంలో శనివారం…