అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులను ఆదుకోవాలి

  • Home
  • అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులను ఆదుకోవాలి

అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులను ఆదుకోవాలి

అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులను ఆదుకోవాలి

Dec 5,2023 | 21:20

సత్యాగ్రహ దీక్ష చేస్తున్న అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులు ప్రజాశక్తి- ఇచ్ఛాపురం అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని అసోసియేషన్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వి.వి నాయుడు కోరారు. పట్టణంలో అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులు…