అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌) జీవీ రమణమూర్తి

  • Home
  • అల్లర్లకు పాల్పడ్డ వారి కోసం వెతుకుతున్నాం

అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌) జీవీ రమణమూర్తి

అల్లర్లకు పాల్పడ్డ వారి కోసం వెతుకుతున్నాం

May 19,2024 | 23:38

 రెంటచింతల: చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదని తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారికైనా శిక్ష తప్పదని, చట్టం దృష్టిలో ప్రజలంతా సమానమేనని అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌) జీవీ…