అడ్డతీగలలో ఆందోళన చేపడుతున్న అంగన్‌వాడీలు

  • Home
  • పట్టువిడవని అంగన్‌వాడీలు

అడ్డతీగలలో ఆందోళన చేపడుతున్న అంగన్‌వాడీలు

పట్టువిడవని అంగన్‌వాడీలు

Dec 16,2023 | 00:49

ప్రజాశక్తి – విలేకర్ల యంత్రాంగం సమస్యలను పరిష్కరించాలని శాంతియుతంగా అంగన్‌వాడీలు చేపడుతున్న నిరసనలు శుక్రవారం నాల్గో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ప్రభుత్వం, అధికారులు అంగన్‌వాడీలను పలు ఇబ్బందులకు గురి…