అధ్యాపకురాలు చండికుమారికి విశిష్ట శాస్త్రవేత్త అవార్డు

  • Home
  • అధ్యాపకురాలు చండికుమారికి విశిష్ట శాస్త్రవేత్త అవార్డు

అధ్యాపకురాలు చండికుమారికి విశిష్ట శాస్త్రవేత్త అవార్డు

అధ్యాపకురాలు చండికుమారికి విశిష్ట శాస్త్రవేత్త అవార్డు

Dec 6,2023 | 22:13

అధ్యాపకురాలు చండికుమారికి విశిష్ట శాస్త్రవేత్త అవార్డుప్రజాశక్తి – క్యాంపస్‌ : శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వ విద్యాలయం అప్లైడ్‌ మైక్రో బయాలజీ విభాగం ఆచార్యులు డాక్టర్‌ చండీ…