అనుమతుల్లేని కట్టడాలు తొలగించండి : సిపిఎం

  • Home
  • అనుమతుల్లేని కట్టడాలు తొలగించండి : సిపిఎం

అనుమతుల్లేని కట్టడాలు తొలగించండి : సిపిఎం

అనుమతుల్లేని కట్టడాలు తొలగించండి : సిపిఎం

Nov 25,2023 | 21:20

ప్రజాశక్తి-మదనపల్లె మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అనుమతి లేని కట్టడాలు తొలగిస్తారా లేక అడ్డుకోమంటారా అని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి పి.శ్రీనివాసులు ప్రశ్నించారు. పట్ట ణంలో అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలని…