అన్నదాత గుండె చెరువు

  • Home
  • అన్నదాత గుండె చెరువు

అన్నదాత గుండె చెరువు

అన్నదాత గుండె చెరువు

Dec 6,2023 | 21:41

మిచౌంగ్‌ తుపానుతో అన్నదాత గుండె చెరువైంది. చేతికొచ్చిన పంట నీటపాలయింది. మరో వారం రోజుల్లో వరి చేలు కోత కోసి నూర్చాల్సిన సమయంలో అకాల వర్షం రైతుల్ని…