అన్నారు.

  • Home
  • మళ్లీ తవ్వేస్తున్నారు..

అన్నారు.

మళ్లీ తవ్వేస్తున్నారు..

Nov 23,2023 | 20:46

ప్రజాశక్తి- దత్తిరాజేరు మండలంలోని గడసాం, చినకాద గ్రామాల మధ్యన ఉన్న కొండను మళ్లీ అక్రమార్కులు ఇష్టానుసారంగా తవ్వేస్తున్నారు. అక్కడ తవ్వకాలను ఆపాలని డివైఎఫ్‌ఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి…