అప్పన్న తెప్పోత్సవానికి ఏర్పాట్లు

  • Home
  • అప్పన్న తెప్పోత్సవానికి ఏర్పాట్లు

అప్పన్న తెప్పోత్సవానికి ఏర్పాట్లు

అప్పన్న తెప్పోత్సవానికి ఏర్పాట్లు

Feb 5,2024 | 23:50

 ప్రజాశక్తి-సింహాచలం : పుష్య బహుళ అమావాస్య సందర్భంగా కొండ దిగువ వరహా పుష్కరిణిలో ఈనెల 9వ తేదీన నిర్వహించే స్వామివారి తెప్పోత్సవానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఏర్పాట్లను…