అప్రెంటిస్‌ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి : యుటిఎఫ్‌

  • Home
  • అప్రెంటిస్‌ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి : యుటిఎఫ్‌

అప్రెంటిస్‌ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి : యుటిఎఫ్‌

అప్రెంటిస్‌ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి : యుటిఎఫ్‌

Feb 13,2024 | 22:40

అప్రెంటిస్‌ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి : యుటిఎఫ్‌ప్రజాశక్తి -వెంకటగిరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని ఎండగడ్తూ, అప్రెంటిస్‌ విధానాన్ని రద్దు చేయాలంటూ యుటిఎఫ్‌ ఆధ్వర్యంలో ఎంపీడిఓ కార్యాలయం…