అభివృద్ధి కనిపించడం లేదా?

  • Home
  • అభివృద్ధి కనిపించడం లేదా?

అభివృద్ధి కనిపించడం లేదా?

అభివృద్ధి కనిపించడం లేదా?

Feb 11,2024 | 21:48

ప్రారంభిస్తున్న మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం రూరల్‌ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని చూసి ప్రతిపక్ష నాయకులు మాట్లాడాలని రెవెన్యూ మంత్రి…