అమరజీవి త్యాగం ఆదర్శనీయం

  • Home
  • అమరజీవి త్యాగం ఆదర్శనీయం

అమరజీవి త్యాగం ఆదర్శనీయం

అమరజీవి త్యాగం ఆదర్శనీయం

Dec 15,2023 | 21:28

ప్రజాశక్తి – కడప అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగం అందరికీ ఆదర్శనీయమని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నగర అధ్యక్షులు వై. విష్ణు ప్రీతంరెడ్డి పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం జిల్లా కాంగ్రెస్‌…