అరణియార్‌ గేట్లు ఎత్తివేత

  • Home
  • అరణియార్‌ గేట్లు ఎత్తివేత

అరణియార్‌ గేట్లు ఎత్తివేత

అరణియార్‌ గేట్లు ఎత్తివేత

Dec 4,2023 | 23:15

అరణియార్‌ గేట్లు ఎత్తివేతపజాశక్తి – పిచ్చాటూరు తిరుపతి జిల్లా పిచ్చాటూరు మండలం అరణియార్‌ ప్రాజెక్టులో మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావంతో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి ప్రాజెక్టులోకి…