అరసవల్లి హుండీ ఆదాయం

  • Home
  • అరసవల్లి హుండీ ఆదాయం

అరసవల్లి హుండీ ఆదాయం

అరసవల్లి హుండీ ఆదాయం

Feb 5,2024 | 22:22

హుండీ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తున్న సిబ్బంది రూ.35.41 లక్షలు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో హుండీల ఆదాయాన్ని ఆలయ ప్రాంగణంలోని అనివెట్టి మండపంలో…