అర్హతకు తగ్గ ‘ఉపాధి’కి ప్రయత్నం చేయాలి

  • Home
  • అర్హతకు తగ్గ ‘ఉపాధి’కి ప్రయత్నం చేయాలి

అర్హతకు తగ్గ 'ఉపాధి'కి ప్రయత్నం చేయాలి

అర్హతకు తగ్గ ‘ఉపాధి’కి ప్రయత్నం చేయాలి

Dec 2,2023 | 21:36

సదస్సులో మాట్లాడుతున్న జెఎన్‌టియు ఉపకులపతి రంగజనార్ధన ప్రజాశక్తి-అనంతపురం సాంకేతిక విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు అర్హతకు తగ్గ ఉపాధి అవకాశాలకు వెళ్లాలని జెఎన్‌టియు ఉపకులపతి రంగజనార్ధన పిలుపునిచ్చారు. శనివారం…