అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు

  • Home
  • అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు

అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు

అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు

Dec 2,2023 | 21:10

ఆమదాలవలస : దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తున్న జెసి నవీన్‌ జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ నవీన్‌ ప్రజాశక్తి- ఆమదాలవలస, బూర్జ 18 ఏళ్లు నిండిన యువతీ యువకులకు ఓటు హక్కు కల్పించాల్సిన…