అర్హులందరికీ పథకాలు

  • Home
  • అర్హులందరికీ పథకాలు

అర్హులందరికీ పథకాలు

అర్హులందరికీ పథకాలు

Dec 7,2023 | 21:51

ప్రజాశక్తి-సీతానగరం: అర్హులైన పేదలందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే అలజంగి జోగారావు తెలిపారు. గురువారం మండలంలోని పెదబోగిలిలో రాష్ట్రానికి జగనే ఎందుకు కావాలి కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు.…