అర్హులందరికీ పథకాలే

  • Home
  • అర్హులందరికీ పథకాలే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

అర్హులందరికీ పథకాలే

అర్హులందరికీ పథకాలే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

Nov 24,2023 | 22:04

ప్రజాశక్తి-యంత్రాంగం అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందజేయడమే వైసిపి లక్ష్యమని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు అన్నారు. శుక్రవారం వై ఎపి నీడ్స్‌ జగన్‌ కార్యక్రమాలు పలుచోట్ల నిర్వహించారు. కాకినాడ అర్హత…