అల్లవరం మండల తహశీల్దార్‌ కార్యాల యం

  • Home
  • లబ్ధిదారులకు లంకభూమి పట్టాల పంపిణీ

అల్లవరం మండల తహశీల్దార్‌ కార్యాల యం

లబ్ధిదారులకు లంకభూమి పట్టాల పంపిణీ

Nov 22,2023 | 22:39

ప్రజాశక్తి-అమలాపురం అల్లవరం మండల తహశీల్దార్‌ కార్యాల యంలో గ్రామ పరిధిలో 119 మంది లంక భూములు సాగు చేసు కుంటున్న వారికి అయిదేళ్ల సాగు పరిమితి గల…