అవగాహనతో క్షయ అంతం

  • Home
  • అవగాహనతో క్షయ అంతం

అవగాహనతో క్షయ అంతం

అవగాహనతో క్షయ అంతం

May 15,2024 | 21:21

ప్రజాశక్తి-రాయచోటి అవగాహనతోనే క్షయ వ్యాధి అంత మవుతుందని, ఈ నెల 16 నుంచి జిల్లాలో క్షయ వ్యాధి నివారణకు బిసిజి ఉచిత టీకా పంపిణీ కార్య క్రమాన్ని…