అవార్డు గ్రహీత జగన్నాథ్‌

  • Home
  • భవిష్యత్‌పై అవగాహన కల్పించాలి

అవార్డు గ్రహీత జగన్నాథ్‌

భవిష్యత్‌పై అవగాహన కల్పించాలి

Nov 22,2023 | 23:29

ప్రజాశక్తి-మార్కాపురం : విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తే మంచి భవిష్యత్‌ ఉంటుందని, దేశానికి వారి అవసరం ఎంతైనా ఉందని, భవిష్యత్‌ ఉన్నతంగా, దేశానికి ఉపయోగపడేలా ఉండటం కోసం అవగాహన…