అసాధారణ సవరణలపై ప్రత్యేక దృష్టి

  • Home
  • అసాధారణ సవరణలపై ప్రత్యేక దృష్టి

అసాధారణ సవరణలపై ప్రత్యేక దృష్టి

అసాధారణ సవరణలపై ప్రత్యేక దృష్టి

Dec 20,2023 | 21:38

మాట్లాడుతున్న ప్రత్యేక పరిశీలకులు శ్యామలరావు ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక పరిశీలకులు జె.శ్యామలరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా ప్రచురించిన అక్టోబరు 27 నుంచి…