ఆంధ్ర భూ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి : టిడిపి

  • Home
  • ఆంధ్ర భూ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి : టిడిపి

ఆంధ్ర భూ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి : టిడిపి

ఆంధ్ర భూ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి : టిడిపి

Feb 8,2024 | 00:25

ఆంధ్ర భూ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి : టిడిపిప్రజాశక్తి -తిరుపతి టౌన్‌సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డి తీసుకొచ్చిన భూ చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని టిడిపి నియోజకవర్గ మాజీ…