ఆకట్టుకున్న వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు

  • Home
  • ఆకట్టుకున్న వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు

ఆకట్టుకున్న వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు

ఆకట్టుకున్న వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు

Dec 16,2023 | 23:04

కవిటి : ప్రదర్శనలు వివరిస్తున్న విద్యార్థులు ప్రజాశక్తి- కవిటి మండలం బొరివంక జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం జరిగిన మండల స్థాయి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.…