‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’తో మట్టిలో మాణిక్యాలు

  • Home
  • ‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’తో మట్టిలో మాణిక్యాలు

'ఆడుదాం ఆంధ్ర'తో మట్టిలో మాణిక్యాలు

‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’తో మట్టిలో మాణిక్యాలు

Jan 31,2024 | 22:26

వాలీబాల్‌ సర్వీస్‌ చేస్తున్న కృష్ణదాస్‌ జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎం.నవీన్‌ జిల్లాస్థాయి పోటీలు ప్రారంభం ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీయడానికే ఆడుదాం ఆంధ్ర పోటీలు…