‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’లో బుక్కరాయసముద్రం జట్టు విజయభేరి

  • Home
  • ‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’లో బుక్కరాయసముద్రం జట్టు విజయభేరి

'ఆడుదాం ఆంధ్ర'లో బుక్కరాయసముద్రం జట్టు విజయభేరి

‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’లో బుక్కరాయసముద్రం జట్టు విజయభేరి

Feb 1,2024 | 20:47

విజయం సాధించిన బుక్కరాయసముద్రం మండల జట్టు ప్రజాశక్తి-బుక్కరాయసముద్రం ఆడుదాం ఆంధ్ర పోటీల్లో భాగంగా బుక్కరాయసముద్రం మండలం వెంకటాపురం మహిళా జట్టు అప్రహత విజయాలతో విజయభేరి మోగించి జిల్లాస్థాయిలో…