‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’ జోరు

  • Home
  • ‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’ జోరు

'ఆడుదాం ఆంధ్ర' జోరు

‘ఆడుదాం ఆంధ్ర’ జోరు

Dec 1,2023 | 21:25

ప్రజాశక్తి – కడప ప్రతినిధి జిల్లాను క్రీడల పండుగ పలకరించనుంది. కలెక్టర్‌ పర్యవేక్షణలో స్టెప్‌ అధికారులు, జిల్లా కేంద్రంలోని ఇతర శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులు సమన్వయంతో…