ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు : హెచ్‌ఎం

  • Home
  • ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు : హెచ్‌ఎం

ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు : హెచ్‌ఎం

ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు : హెచ్‌ఎం

Dec 4,2023 | 17:38

ప్రజాశక్తి – ముసునూరు అవసరాల గల విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో వున్నప్పుడే ఏదైనా సాధించగలరని ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎం.హన్నామణి అన్నారు. అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన పోటీలలో గెలుపొందిన…