ఆత్మహత్యాయత్నం వైసిపి కౌన్సిలర్‌ వేధింపులు టిఫిన్‌ బండి మహిళా చిరు వ్యాపారి

  • Home
  • మహిళా చిరువ్యాపారికి కౌన్సిలర్‌ వేధింపులు

ఆత్మహత్యాయత్నం వైసిపి కౌన్సిలర్‌ వేధింపులు టిఫిన్‌ బండి మహిళా చిరు వ్యాపారి

మహిళా చిరువ్యాపారికి కౌన్సిలర్‌ వేధింపులు

Dec 1,2023 | 23:42

ప్రజాశక్తి-తెనాలి : చిరువ్యాపారిపై అధికార పార్టీ కౌన్సిలర్‌ వేధింపుల పర్వం కొనసాగడం, రోడ్డు వెంట తోపుడు బండిపై టిఫిన్‌ సెంటర్‌ నిర్వహిస్తున్న కుటుంబంపై సాగుతున్న వేధింపులకు అధికారులు…