ఆదమరిస్తే అంతే !భారీ గుంతలతో భయాందోళన

  • Home
  • ఆదమరిస్తే అంతే !భారీ గుంతలతో భయాందోళన

ఆదమరిస్తే అంతే !భారీ గుంతలతో భయాందోళన

ఆదమరిస్తే అంతే !భారీ గుంతలతో భయాందోళన

Dec 6,2023 | 22:15

ఆదమరిస్తే అంతే !భారీ గుంతలతో భయాందోళనప్రజాశక్తి -రేణిగుంట: రేణిగుంట పాత చెక్‌పోస్టు సమీపంలోని కెనరా బ్యాంక్‌ ఎదురుగా రోడ్డు మధ్యలో భారీ గుంత ఏర్పడింది. మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌…