ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌కు వీణ బహూకరణ

  • Home
  • ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌కు వీణ బహూకరణ

ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌కు వీణ బహూకరణ

ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌కు వీణ బహూకరణ

Jan 31,2024 | 19:00

ప్రజాశక్తి – నూజివీడు రూరల్‌ నూజివీడు సబ్‌ కలెక్టర్‌ ఆదర్శ రాజేంద్రన్‌కు రెవెన్యూ డివిజన్‌ పరిధిలోని సిబ్బంది బుధవారం వీణను బహూకరించారు. ఇటీవల సాధారణ బదిలీల్లో భాగంగా…