ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడమే మానవత్వం

  • Home
  • ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడమే మానవత్వం

ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడమే మానవత్వం

ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవడమే మానవత్వం

Dec 4,2023 | 18:06

ప్రజాశక్తి – చింతలపూడి ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవటమే నిజమైన మానవత్వమని మాజీ సొసైటీ ఛైర్మన్‌ ఆత్కూరి సుబ్బారావు అన్నారు. పట్టణంలో గత 3 రోజుల క్రితం సుప్రియన్‌…