ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలి: మారెళ్ల సుబ్బారావు

  • Home
  • ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలి: మారెళ్ల సుబ్బారావు

ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలి: మారెళ్ల సుబ్బారావు

ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలి: మారెళ్ల సుబ్బారావు

Dec 8,2023 | 00:29

ప్రజాశక్తి-ఒంగోలు ఆపదలో ఉన్నవారిని మానవతా హృదయంతో ఆదుకోవాలని ఒంగోలు నగర అభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షుడు మారెళ్ల సుబ్బారావు అన్నారు. గురువారం సూర్యశ్రీ దివ్యంగుల చారిటబుల్‌ ట్రస్ట్‌ సెక్రెటరీ…