ఆరోరోజు

  • Home
  • అంగన్‌వాడీలకు లబ్ధిదారుల సంఘీభావం

ఆరోరోజు

అంగన్‌వాడీలకు లబ్ధిదారుల సంఘీభావం

Dec 17,2023 | 22:59

మండపేటలో సమ్మెలో పాల్గొన్న అంగన్‌వాడీలు, లబ్ధిదారులు ప్రజాశక్తి-యంత్రాంగం అంగన్వాడీలు డిమాండ్ల సాధనకు కోసం చేస్తున్న అంగన్‌వాడీల సమ్మె ఆదివారం ఆరోరోజుకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా అంగన్‌వాడీలకు వచ్చే…