ఆర్‌టిపిపిలో భూ నిర్వాసితు ఉద్యోగాలపై నీలినీడలు

  • Home
  • ఆర్‌టిపిపిలో భూ నిర్వాసితు ఉద్యోగాలపై నీలినీడలు

ఆర్‌టిపిపిలో భూ నిర్వాసితు ఉద్యోగాలపై నీలినీడలు

ఆర్‌టిపిపిలో భూ నిర్వాసితు ఉద్యోగాలపై నీలినీడలు

Feb 11,2024 | 21:11

పరిశ్రమలు వస్తే అభివద్ధికి పునాదులు పడినట్లే అని..నిరుద్యోగ సమస్య పోతుందని నిరుద్యోగులు ఆశతో ఉంటారు. కానీ పాలకులు తమ పలుకుబడితో స్థానికే తరులకు అవకాశం కల్పిస్తే… నిరుద్యోగులకు…