ఆర్‌టిసి డ్రైవింగ్‌ శిక్షణతో ప్రయోజనం

  • Home
  • ఆర్‌టిసి డ్రైవింగ్‌ శిక్షణతో ప్రయోజనం

ఆర్‌టిసి డ్రైవింగ్‌ శిక్షణతో ప్రయోజనం

ఆర్‌టిసి డ్రైవింగ్‌ శిక్షణతో ప్రయోజనం

Dec 6,2023 | 21:25

ద్రువీకరణపత్రాలు అందజేస్తున్న ఆర్‌టిసి అధికారులు పజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఆర్‌టిసి హెవీ డ్రైవింగ్‌ స్కూల్‌లో డ్రైవర్లుగా శిక్షణ పొందిన వారికి బహుళ ప్రయోజనం ఉంటుందని జిల్లా ప్రజా…