ఆర్‌టిసి బస్టాండ్‌లో వసతులు కరువు-

  • Home
  • ఆర్‌టిసి బస్టాండ్‌లో వసతులు కరువు-

ఆర్‌టిసి బస్టాండ్‌లో వసతులు కరువు-

ఆర్‌టిసి బస్టాండ్‌లో వసతులు కరువు-

Nov 23,2023 | 23:14

ఆర్‌టిసి బస్టాండ్‌లో వసతులు కరువు- బస్టాండ్‌ గుంతలమయం- చీకటి పడితే కానరాని వెలుతురు- చినుకు పడితే బస్సులు రావుప్రజాశక్తి -బాలాయపల్లి : ప్రయాణికులకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేని…