ఆర్థిక బకాయిలు చెల్లించండి : యుటిఎఫ్‌

  • Home
  • ఆర్థిక బకాయిలు చెల్లించండి : యుటిఎఫ్‌

ఆర్థిక బకాయిలు చెల్లించండి : యుటిఎఫ్‌

ఆర్థిక బకాయిలు చెల్లించండి : యుటిఎఫ్‌

Jan 31,2024 | 22:24

రిలే నిరాహార దీక్షల్లో పాల్గొన్న యుటిఎఫ్‌ నాయకులు       అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు రావాల్సిన ఆర్థిక బకాయిలను తక్షణమే…