ఆవేదన దీక్షలో మాట్లాడుతున సుందరరావు

  • Home
  • సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల ఆవేదన దీక్ష

ఆవేదన దీక్షలో మాట్లాడుతున సుందరరావు

సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల ఆవేదన దీక్ష

Dec 5,2023 | 00:02

ప్రజాశక్తి-పాడేరు:తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ అల్లూరి జిల్లాలోని సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు పాడేరు ఐటీడీఏ ఎదుట సోమవారం ఆవేదన దీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లాలోని 22 మండలాల…