ఆశావర్కర్ల అరెస్టు దుర్మార్గం : సిఐటియు

  • Home
  • ఆశావర్కర్ల అరెస్టు దుర్మార్గం : సిఐటియు

ఆశావర్కర్ల అరెస్టు దుర్మార్గం : సిఐటియు

ఆశావర్కర్ల అరెస్టు దుర్మార్గం : సిఐటియు

Feb 9,2024 | 21:31

ప్రజాశక్తి-ప్రొద్దుటూరు కడుపు కాలి వేతనాలు పెంచమని ప్రజ ాస్వామ్య బద్దంగా ఆందోళన చేస్తున్న ఆశావర్కర్లను ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయి ంచడం దుర్మార్గమని సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి సత్యనారాయణ…