ఇఎపిసెట్‌లో మెరిసిన విద్యార్థులు

  • Home
  • ఇఎపిసెట్‌లో మెరిసిన విద్యార్థులు

ఇఎపిసెట్‌లో మెరిసిన విద్యార్థులు

ఇఎపిసెట్‌లో మెరిసిన విద్యార్థులు

Jun 11,2024 | 21:38

విద్యార్థులను అభినందిస్తున్న కాకినాడ ఆదిత్య ప్రిన్సిపాల్‌ ఢిల్లేశ్వరరావు ఇంజినీరింగ్‌లో సతీష్‌ కుమార్‌ 81వ ర్యాంకు అగ్రికల్చర్‌లో పణవ్‌సాయికి 12వ ర్యాంకు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి, అర్బన్‌,…